Olomoucký klub

Tisková zpráva k sociální reformě

10.06.2011 15:48

Dagmar Navrátilová: Na sociální reformu  nesmějí doplácet potřební

Praha, 10. 6. 2011 – „Osobně shledávám  v prvním balíčku zákonů k sociální reformě řadu nesystémových opatření,“ tak hodnotí poslankyně VV Dagmar Navrátilová novely Ministerstva práce a sociálních věcí, které poslanci schválili v prvním čtení.

Sociální reforma I je balíček složený ze tří novel zákonů – novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, o sociálních službách a o státní sociální podpoře, novely zákona o zaměstnanosti a novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

 „Balíček reforem by měl vést především k zabránění zneužívání sociálních dávek, k jejich lepší adresnosti, tedy k tomu, aby dávky dostávali skutečně potřební občané. Na tato opatření však nesmějí doplácet lidé, kteří se do svízelné situace dostali ne vlastní vinou,“ uvádí poslankyně, která v návrzích novel vidí řadu nesystémových opatření.Také odborná komise sociálních věcí VV vidí problém zejména v systému sociální karty a v posuzování  výplaty nepojistných dávek Úřadem práce ČR, které příslušné novely zavádějí. „V této podobě bych reformu nemohla podpořit. Dostávám totiž značné množství nesouhlasných a kritizujících mailů a dopisů, absolvovala jsem také řadu jednání na toto téma se zástupci zdravotně postižených občanů, odborů, Svazu měst a obcí,“ vysvětluje poslankyně.

Odborná komise VV poslancům doporučila podat pozměňovací návrh. Poslanci si na jednání klubu přizvali k diskusi ministra Jaromír Drábka (TOP09). Ten přislíbil vytvoření pracovní skupiny, na které budou koaliční poslanci probírat  nedostatky této reformy. „Jako její členka chci na jejích jednáních prezentovat informace, které dostávám jak od odborné veřejnosti, tak od těch, kterých se tato problematika osobně dotýká.  Aby byla reforma životaschopná po dobu delší než jedno volební období, jsem přesvědčena o tom, že by i opoziční poslanci měli dostat šanci předložit své návrhy,“ dodává k tomu poslankyně a členka sociálního výboru sněmovny Dagmar Navrátilová.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.