Olomoucký klub

Názor na akci Lékařského odborového klubu „ Děkujeme, odcházíme“.

14.01.2011 17:33

Chápeme snahu lékařů o zvýšení mzdy i když  jejich současná mzda je víc než srovnatelná se mzdou vysokoškolsky vzdělaných odborníků jiných profesí. Taktika jednání Lékařského odborového klubu je  pro nás naprosto nepřijatelná.  Odborový klub lékařů nevybíravým způsobem  děsí a vyhrožuje pacientům, tedy  všem občanům této země, neboť  nikdo nemá   na zdraví patent.

Přeložíme-li  do češtiny proklamační heslo odcházejících  lékařů „ náš exodus – váš exitus“, tedy náš odchod, vaše smrt, uvědomíme si, že odborový klub organizující tuto akci jasně vnímá její dopad  na naše zdravotnictví. Jsou si  vědomi toho,  že nárazovým odchodem  tisíců lékařů z českého zdravotnictví může dojít ke zhoršení zdravotního stavu a možná i ke smrti mnohých jejich pacientů . Domníváme se, že  organizátoři  této  akce se dopouštějí  šíření poplašné zprávy, vydírání a zastrašování  českého  obyvatelstva. Máme za to, že takové jednání  je porušením   zákona a musí být také  podle toho posuzováno.  Lékař má léčit a ne vyhrožovat a zneužívat svého výsadního postavení ve společnosti. Kde je  lékařská etika? Kde je Hippokratova přísaha? Snaha o zvýšení mzdy je jistě legitimní, ale ne tímto způsobem. Je to věc  jednání  mezi odborovým klubem a zaměstnavatelem, ale bez pacientů, kteří jsou zde bráni jako rukojmí.

Samotný odchod lékařů do zahraničí není ničím, co by bylo odsouzeníhodné.  Odborový klub by se však  o lékaře lépe  postaral, kdyby organizoval  jejich postupný odchod po té, až jim v zahraničí zajistí   umístění v různých tamějších zdravotnických zařízení. Naše zdravotnictví by pak nebylo ohroženo a mohlo by včas najít náhradu za odcházející lékaře  lékaři z jiných zemí. Otázka je,  má li odborový klub k takové činnosti oprávnění, a jestli i tato současná akce není nekalé ovlivňování svobodné vůle odcházejících lékařů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.